Återvinningen ökar i Sverige

Textstorlek:
Svensken är duktig på att källsortera och lämna till återvinning. Återvinningen av förpackningar ökade under förra året, visar nya siffror från Naturvårdsverket.
72 procent av förpackningarna materialåtervanns under 2017, vilket innebär att Sverige med god marginal klarar det uppsatta målet på 55 procent.
Men för exempelvis PET-flaskor är inte målet uppnått. Visserligen kom 84 procent av PET-förpackningarna tillbaka, men målet var 90 procent.
Plastförpackningar återvanns till 44 procent under förra året, vilket med marginal översteg målet på 30 procent. Glasförpackningar är det vi är bäst på att bära till återvinningen – hela 93 procent kommer tillbaka.