Oro för att tappa kunnig personal

Nu gäller de nya reglerna för dygnsvila även för räddningstjänsten. Men ett 70-tal räddningstjänster har sökt dispens från reglerna. Bland dem finns flera räddningstjänster i…