”Att samla på djur är en diagnos inte ett val”

– Det är många djursamlare som far ohyggligt illa, men det är sällan den kommunala socialförvaltning eller psykiatrin ger någon hjälp, säger Therese Lilliesköld i…