Vicktor driver största maskinparken i länet

Att lantbrukare har fler ben än det egna lantbruket som försörjning är inget ovanligt. Men på Gummersta i Stigtomta har man hittat en lite ovanlig…