Föräldraföreningen är försiktigt hoppfull om framtiden

Föräldraföreningen Barnens Bästa Bettna drar en lättnadens suck efter barn- utbildning- och kulturnämndens möte. Politikerna valde att låta Bettna skola och Tomtebo förskola i Mellösa…