Kafjärdens församling har fått nästan 20 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för att kunna renovera de unika ornamenten i sandsten på Jäders kyrka.
”Pengar saknas inte. Det som krävs är politisk vilja." skriver biskop Johan Dalman i sitt brev till riksdagsledamöterna. Foto: Rickard L Eriksson
Väder, vind och 400 år har satt sina spår på Jäders kyrkas sandstensornament. - De vittrar sakta sönder, men med hjälp av den kyrkoantikvariska ersättningen renoverar vi steg för steg, säger Annika Agneson som är ordförande i Kafjärdens kyrkoråd.

”Rädda vårt kulturarv från att vittra sönder”

Att renovera de unika sandstensornamenten på Jäders kyrka har kostat uppemot 20 miljoner kronor. – Utan den kyrkoantikvariska ersättningen hade det aldrig gått. Vi är bara 3 800 betalande församlingsmedlemmar. Med sex medeltida kyrkor skulle vi inte klara av att ens hålla en lägsta nivå på underhållet.

Det säger Annika Agneson, ordförande i kyrkorådet i Kafjärdens församling utanför Eskilstuna med ansvar för Vallby, Sundby, Barva, Kjula, Hammarby och Jäders kyrkor.

Floda kyrka utanför Katrineholm stängdes nyligen på grund av rasrisk. Många fler kyrkor i Strängnäs stift är i stort behov av renovering – men pengarna fattas.

– Utan höjda anslag kommer det att bli svårt att underhålla alla kyrkor, säger Dag Forssblad, stiftsantikvarie i Strängnäs.

I stiftet finns nästan 200 kyrkor och bara för år 2025 inkom 77 ansökningar om ersättning, det vill säga pengar till renovering. Det betyder att cirka en tredjedel av stiftets alla kyrkor är i behov av underhåll.

Kostsamt att renovera

Totalt uppgick ansökningarna till 35 miljoner kronor, men stiftet hade bara 26 att fördela. Många kyrkor blev utan eller får vänta.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 infördes en särskilt statlig kyrkoantikvarisk ersättning för underhåll av värdefulla kyrkobyggnader. Ersättningen har inte höjts sedan 2009. Då avsattes totalt 460 miljoner. Trots inflation och minskat penningvärde ligger är summan densamma efter 15 år.

– Lagens krav bidrar till att det är kostsamt att renovera, säger Dag Forssblad. Det går till exempel inte att lägga på ett korrugerat plåttak om originalet är ett spåntak.

Lever på lånad tid

I början av mars skrev biskop Johan Dalman i Strängnäs stift, och landets övriga biskopar, brev till riksdagens ledamöter och vädjade om höjd kyrkoantikvarisk ersättning.

”Vårt gemensamma arv lever idag på lånad tid” skrev Johan Dalman och argumenterade för att ersättningen återställs till sitt ursprungliga värde. En höjning från dagens 460 miljoner till 700 till år 2027 vore rimligt, menade biskopen.

”Pengar saknas inte. Det som krävs är politisk vilja.”

Tufft att hålla kyrkorna öppna

Enligt Dag Forssblad är det just nu inte aktuellt att stänga någon mer av stiftets kyrkor.

– Men på sikt kan det bli tufft att hålla alla öppna. Dessutom vet vi inte hur klimatförändringarna påverkar. Hur det ser ut om 20-30 år är omöjligt att veta.

Dag Forssblad påpekar att det finns ytterligare en faktor som som spelar in:

– Det minskande medlemsantalet påverkar på sikt mer än den statliga ersättningen. Vi är färre medlemmar nu än när staten gav kyrkan uppdraget. År 2000 var drygt 80 procent av alla invånare medlemmar. Nu är siffran under 50 procent i Strängnäs stift.

– Men vi vet att kyrkan är viktig för många trots att de inte är medlemmar. När en kyrka ska stängas är det många fler än bara medlemmar som engagerar sig och vill att den ska fortsätta att vara öppen.

Sandstenen vittrar sönder

Annika Agneson är för sin del glad och tacksam över att församlingen beviljats pengar för att kunna renovera de ornament som Axel Oxenstierna såg till att smycka Jäders kyrka med på 1600-talet.

Men de 400 åren har satt sina spår, liksom väder och vind.

– Sakta men säkert har sandstenen vittrat och brutits ned. Tack vare den riksantikvariska ersättningen har ornamenten nu kunnat räddats. Man får inte slarva med sina klenoder. För mig är underhållet jätteviktigt, det är ju vårt kulturarv, säger Annika Agneson.

Men tid har det tagit och stora pengar har det kostat.

– Eftersom det bara finns två, tre kunniga stenkonservatorer i hela Sverige gäller det att de ska ha tid. Någon av dem är alltid upptagna med Stockholms slott. Också stenhuggeriet måste bokas upp.

En första renoveringsetapp genomfördes 2021, en andra 2023 och en tredje återstår.

– Vi skulle egentligen ha renoverat ornamentet intill kyrkporten i somras, men vi hade så många bröllop inbokade fick det vänta. Alla vill ju bli fotograferade på kyrktrappen och då är det inte så roligt om det står en massa byggnadsställningar i vägen.