Den nya kyrkogårdsdelen med kistgravar och en muslimsk del är ritad av Monika Sandberg på Landskapsgruppen och ska passa in med den gamla delen som ritades av arkitekt Gunnar Asplund för hundra år sedan. Foto: illustration Monika Sandberg
Här är området där det nya kistgravskvarteret och det muslimska kvarteret ska anläggas. Foto: Alexander Ceder
Bakom den ny gallrade skogsridån skymtar man gräsmattan där beredskapskvarteret ska anläggas. Foto: Alexander Ceder
Alexander Ceder, Oxelösunds församling.

Kyrkogården bygger ut och är redo för kris

Om kriget kommer till Sverige måste kyrkan kunna hantera mängden dödsoffer som ska begravas. Oxelösunds församling bygger nu ut sin kyrkogård för beredskapsgravar.

Men också för att få plats med fler jordgravar och en muslimsk del.

– Vi har börjat med arbetet och räknar med att vara klara i slutet av 2024, säger Alexander Ceder, mark- och maskinansvarig på kyrkogården.

Oxelösunds kyrkogård ritades av arkitekt Gunnar Asplund på 1920-talet och invigdes 1930. Under samma tidsperiod arbetade arkitekten med den första delen av Skogskyrkogården i Stockholm.

– Vi har liksom Skogskyrkogården öppna gräsytor som vi funderar på att göra till en äng med blommor för den biologisk mångfaldens skull, säger Alexander Ceder.

Unik kyrkogård

Sörmlands Museum skriver att Oxelösunds kyrkogård måste betraktas som mycket unik och genomarbetad.

– Den är fin och den nya delen är väldigt genomtänkt. Arkitekt Monika Sandberg ritade den delen redan för 20 år sedan. Den kommer att knyta ihop kyrkogården. De nya kistgravskvarteren kommer att gå i bågar och spiraler med en vattenkanal som också går i en spiral.

Samtidigt gör de också i ordning mark för beredskapsgravar, men de ingår inte i den del som planerats och ritats av Monika Sandberg.

En slags mellanlagring

Enligt svensk lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från att en person har avlidit. När det är oroliga tider måste kyrkan ta höjd för ett stort antal avlidna, elavbrott och översvämningar.

Alexander Ceder säger att beredskapsgravar också kan vara tillfälliga. En slag mellanlagring.

– Kroppen kanske ska skickas någon annanstans men den måste begravas under tiden. Det är ett obehagligt scenario. Vi får hoppas vi slipper använda beredskapsgravarna.

Kyrkoherdar över hela landet har fått i uppdrag att höja beredskapen och kyrkan råder församlingarna att planera gravplatser för totalt fem procent av Sveriges befolkning. I Oxelösund motsvarar det 600 gravplatser.