Jari Puustinen (M) tog initiativ till att ansvariga tjänstemän från Eskilstuna Energi & Miljö kom till Näshulta. Anna Calo är planeringschef på EEM för VA. Karin Ols, är affärsområdeschef för VA.
Att det inte skulle kunna grävas nya gravar på kyrkogården om delar av Näshultasjön blir vattenskyddsområde är ett missförstånd, konstaterade Jenny Johansson från konsultföretaget Ramboll. Foto: Eva Axelsson
Hösten 2022 togs det nya vattenverket i bruk. Nu vill Eskilstuna kommun inrätta ett vattenskyddsområde i delar av Näshultasjön. Det får konsekvenser för verksamheterna runt sjön.
Delar av Näshultasjön ska enligt förslag bli vattenskyddsområde eftersom råvatten tas ur sjön till det nya vattenverket vid Österby fritidsområde. Det betyder bland annat att inga djur får beta närmare än tio meter från stranden
Hade det här hänt i Frankrike hade det varit en karavan av traktorer på väg in till Eskilstuna nu, konstaterade Näshultas kyrkoherde Torbjörn Larsson. Foto: Anna Mi Skoog

Många frågor väntar fortfarande på svar

Näshulta kyrka kommer att kunna gräva gravar även i fortsättningen. Däremot får inga djur beta närmare än 10 meter från strandkanten om delar av Näshultasjön blir vattenskyddsområde. På två av sina många oroliga frågor om Näshultasjöns framtid fick de nästan 150 personer som kommit till mötet i Näshulta kommunalhus i veckan raka svar.

Men många, många frågetecken återstår av allt att döma ännu att räta ut:

– Sista ordet är inte sagt. Gör om, gör rätt! Och glöm inte att informera oss den här gången, uppmanade kvällens moderator Hans Eriksson, som själv driver verksamhet intill sjön.

En liten bit på väg har Näshultaborna i alla fall kommit. För enligt kommunstyrelsebeslut i december skulle yttranden över förslaget och eventuella ersättningsanspråk från sakägarna, alltså fastighetsägare och andra som driver jord- och skogsbruk intill sjön, ha kommit in till kommunen redan den 20 mars.

Svarar på frågor

Det datumet har, som en direkt följd av det första informationsmötet, nu flyttats fram till den 15 augusti. Vid februarimötet kunde de kommunpolitiker som fanns på plats inte just ge några svar alls på Näshultabornas många detaljfrågor om vad ett vattenskyddsområde kommer att innebära.

Därför hade nu två chefer från EEM, Eskilstuna Energi & Miljö AB, kallats in. Liksom två vattenexperter från Ramboll, det konsultföretag som arbetat fram förslaget. På plats fanns också politikerna Anders Nordin (C), Jari Puustinen (M), Eva Karlsson (L) och Kim Fredriksson (SD).

Anna Calo, planeringschef på EEM, gjorde klart att vattenskyddsområdet och förslaget om att göra Näshultasjön till reservvattentäkt för Eskilstuna är två olika frågor som inte har med varandra att göra.

– Om sjön blir aktuell som reservvattentäkt så betyder det en helt ny remiss- och beslutsrunda.

Riskanalys med sekretess

Jenny Johansson från Ramboll berättade om de olika regler och föreskrifter omkring djur, gödsel och verksamheter som omger ett vattenskyddsområde och vilka mätningar och analyser som företaget gjort av Näshultasjön.

Exakta siffror över allt kunde hon dock inte dela med sig av – riskanalysen är belagd med sekretess.

– Den får inte hamna i fel händer och det gäller kommunens alla riskanalyser. Därför har vi tagit beslut om sekretess, slog politikern Jari Puustinen (M), kommunalråd i Eskilstuna, fast.

Någon invände att under de två år som vattenverket varit igång har ingen blivit sjuk av vattnet, varför alla dessa föreskrifter nu?

Många frågor

Ytterligare någon påpekade att strandbete inte sprider skit i sjön, korna går upp på land när de känner att det är dags.

Och varför ska reglerna bli hårdare i Näshulta än i de områden som ligger intill Hyndevads vattenverk?

– Det handlar om en helt annan process i Hyndevad, där finns bland annat en extrabarriär, svarade EEM:s Anna Calo.

I Eskilstuna kommuns översiktsplan är både Näshulta och Bälgviken markerade som utvecklingsområden. Ska fler kunna flytta till områdena runt Näshultasjön krävs därmed hållbara lösningar för vatten och avlopp.

– Och vi behöver ju människor som flyttar hit, inte minst för att hålla skolan igång, framhöll Näshultas kyrkoherde Torbjörn Larsson.

Centerpolitikern Anders Nordin, som själv bor i området, underströk att det trots allt inte finns någon konflikt om själva målet:

– Alla här i bygden vill ju i grunden sjön väl. Men kommunens information till de som berörs har varit mycket bristfällig.

Kyrkoherden var inte lika mild:

– Hade vi varit i Frankrike så hade det gått en karavan av traktorer in mot Eskilstuna nu.