Kyrkoherde Torbjörn Larsson fick inleda mötet, dit en politikerpanel från Eskilstuna var inbjuden. Foto: Anna Mi Skoog
Sven-Olof Strand vill lämna familjegården vidare till dottern Emma med tiden.
Många Näshultabor hade kommit för att få svar på sina frågor.
Hans Eriksson
Vattenverket
Emma Strand med några av gårdens kalvar.
Näshulta kyrka och kyrkogård ligger invid sjön.

Oro för Näshultasjöns framtid

Vad ska hända med Näshultasjön? Det ville många Näshultabor ha svar på när man bjöd in politiker, föreningar och andra aktörer till möte i Näshulta kommunalhus i veckan. Hans Eriksson från LRF var den som höll i mötet och fördelade ordet.

Det är två remisser från Eskilstuna kommun som väckt oro i Näshulta. Den ena handlar om att göra delar av Näshultasjön till vattenskyddsområde till följd av att man byggt ett vattenverk vid fritidsområdet. Den andra handlar om ett förslag att göra sjön till reservvattentäkt för Eskilstuna till år 2030.

Problem att gräva

Oron gäller vilka restriktioner som det kommer att föra med sig för de boende och verksamma runt sjön. Den gäller bland annat om man ska få fortsätta gräva längre än till 50 centimeters djup i sjöns närhet.

– Vi har begravt Näshultabor under lång tid och har för avsikt att göra det även sedan. Jag är säker på att Näshultaborna gärna vill vara kvar vid sin kyrkogård, sa kyrkoherde Torbjörn Larsson, som inledde mötet.

De politiker som var på plats var Björn Larsson (S), Jari Puustinen (M), Seppo Vuolteenaho (SD) och Anders Nordin (C).

– Jag tror inte att vi motsätter oss det här vattenskyddsområdet, men däremot är vi fundersamma på vad det har för inverkan på sakägarna och verksamheterna, sa Anders Nordin.

Djuren får inte gå till sjön

Sakägarna ska senast den 20 mars lämna in ekonomiska anspråk för att kompensera för de restriktioner som vattenskyddsområdet medför.

En av sakägarna är Sven-Olof Strand på gården Koten, där Sörmlandsbygden träffade honom, sambon Eva och dottern Emma inför mötet.

Hans farfar köpte gården 1961, och tanken är att dottern ska få ta över den framöver.

Men nu befarar familjen att de på grund av planerna på vattenskyddsområde inte längre ska kunna driva verksamheten vidare som de vill.

Enligt förslaget till vattenskyddsåtgärder ska det exempelvis bli en skyddszon på tio meter runt sjön.

– Då får djuren inte längre komma ner till sjön. Och där djuren inte kan hålla rent utmed sjön kostar det ju mantimmar i stället, säger han.

Kritisk till placeringen

Befintlig verksamhet får fortsätta, men de får inte utöka hur som helst, enligt förslaget.

– Vi får inte spruta växtskydd utan att söka tillstånd, och hantering av djurgödsel får inte heller ske utan tillstånd, förklarar Emma.

Sven-Olof är också kritisk till placeringen av ett avloppsreningsverk i Bälgviken, uppströms det nya vattenverket.

– Och när det kommer mycket nederbörd svallar det över och kommer hit, konstaterar Sven-Olof, som tycker att det vore bättre att göra något åt de föroreningarna, innan man ställer krav på sakägarna.

På mötet i Näshulta kommunalhus fanns flera sakägare, bland andra Sten Sjöberg, som också oroas av vad som händer med sjön om djuren inte längre får beta.

Ingen information

– Den här glittrande sjön man ser när man åker längs kanterna försvinner, sa han.

Många sakägare har tagit hjälp av advokater för att räkna ut vilka anspråk de ska ställa som följd av de planerade vattenskyddsåtgärderna.

Flera deltagare på mötet var kritiska till att kommunen inte informerat eller hållit dialogmöten med Näshultaborna kring förslagen om vattenskyddsområde eller reservvattentäkt.

Hans Eriksson summerade några av farhågorna som rör bygdens framtid.

– Får vi inte längre bygga här, så lägger det en död hand över bygden. Vi ska ha vår del av hur mycket kommunen växer i snitt. Annars har vi en skola som lever farligt, sa han, och riktade en uppmaning till politikerna.

– Jag tycker att ni gör en halvhalt, skjuter på det här datumet och ser till att tjänstemännen kommer ut och har information och dialog, sa han.

Tjänstemännen ska informera

Jari Puustinen (M) lovade att gå önskemålet till mötes.

– Ni får inte svar av oss på det sätt ni önskar. Det är bättre att tjänstemännen kommer hit och berättar hur det är tänkt. Jag kan ta på mig att se till att de kommer hit, sa han.

Han lovade också att försöka flytta fram datumet när alla anspråk ska vara inlämnade.

Hans Eriksson bad om fler frågor från församlingen.

– Ni är så beskedliga i dag, sa han.

– Vi väntar på tjänstemännen, sa en Näshultabo i publiken.