FOTO: KJELL LUNDSTRöM
Hembygdsföreningen Mellösa

En välmående Hembygdsförening fyller 88 år

Året var 1936. I Spanien bröt ett blodigt inbördeskrig ut och i Sverige utökades den obligatoriska folkskolan från sex till sju läsår. I Berlin invigde Hitler dom nionde olympiska sommarspelen och i Mellösa, bildades hembygdsföreningen med Nils Eriksson i Flenmo som dess första ordförande.

Trots eller kanske tack vare sin ålder på 88 år så lever Mellösa hembygdsförening ett gott liv. Det kunde nuvarande ordföranden Hasse Andersson konstatera när han i söndags förklarade årsmötet 2024 för öppnat, inför ett 40-tal medlemmar, i kyrkans hus i Hälleforsnäs.

En mycket stark ekonomi redovisades med tillgångar på över en halv miljon kronor i kassören Gunnar Anderssons resultatrapport.

Av det som händer i hembygdsföreningen under 2024 så är mycket traditionsbundet. Det alltid lika uppskattade sommarkaféet vid hembygdsgården är en sådan tradition. Varje lördag och söndag från den 29 juni till den 4 augusti blir det servering, utställningar, försäljning av konst och konsthantverk och sång och musik.

Under en av kafédagarna blir det en barnens dag och det planeras också för en kulturvandring.

Det är väldigt långt dit, men det blir även i år en julmarknad den 30 november.

Några nya namn valdes in i hembygdsföreningens styrelse, som har en god balans i antalet män och kvinnor och mellan gammal och ung. Ordförandeskapet bärs dock inte av någon nybörjare.

Hasse Andersson i Storgår´n, en 85-år ung kraftkarl, valdes nu till sitt 34:e år som ordförande i föreningen som har 481 medlemmar.