Problem med ordningen måste hanteras snabbt

Det kan aldrig vara fel att lyfta upp problem och betrakta dem för det de är. När förtvivlade föräldrar till barnen i klasserna i 7:an på Slottsskolan hör av sig till kuriren för man tycker att situationen är ohållbar på skolan.
Även rektorn säger att ”vi har tappat greppet om ordningen och situationen i klassrummen. Det är alldeles för stökigt och rörigt”.
Då förstår alla att vi ifrån politiken och verksamheten behöver hitta nya lösningar, och det är snabbt.

Lärarna kämpar för att bringa ordning i klassrummen, men saknar stödet utifrån. Det handlar helt enkelt om mer personella resurser, fler vuxna. Vi såg det, den nu styrande minoriteten såg det förra året. Som ordförande Ing-Mari Frössevi, Centerpartiet sa i kuriren, ”i mitten av terminen (höstas) förstod jag att läget började bli skarpt”.
Hon säger också att det tar tid att komma till rätta med sådana här problem.
Så frågan är om tiden ifrån september 2023 tills dags datum är en lång tid? Jag är övertygad om att hade politiken på ett mer tydligt sätt varit med, hade tiden kunnat kortats. Då menar jag hela nämnden och dess ledamöter. Det är först när alla ser problemet och gemensamt försöker hitta vägar framåt som det ger resultat.
När rektorn på Järvenskolan i Katrineholm gick ut och sa, vi behöver hjälp för att hantera en svår situation. Då samlades hela kommunen bakom för att hitta lösningar.
Dom signaler jag får idag visar på att det börjar bli bättre. Pengar har tillförts och fler vuxna rör sig i skolan för att skapa en lugn och trivsam miljö för alla. Men vi är inte i hamn ännu.
Vi måste hålla i och titta på strukturerna i skolmiljön. Vi måste ge de resurser som krävs, vi i politiken måste prioritera skolan. Om pengarna inte räcker till så behöver vi omfördela och även se över hela skolstrukturen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla våra unga en bra start på livet där har skolan en avgörande roll.