Skjutfältet åter i fokus

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) och Pia Steensland besökte Härads skjutfält tillsammans med överstelöjtnant för Sörmlandsgruppen Mikael Smedin. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

”Gärna försvar och skjutfält – men inte här” var Häradsbornas budskap till politikerna.
Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) damp ner i Strängnäs med budskapet om ett stärkt försvar och med en brigad i Sörmland.Men Strängnäs kommunalråd Jacob Högfeldt (M) var inte fullt lika entusiastisk.

Det är valår. Inte minst tydligt blir det av alla politikerbesök i länet. Den här gången var det försvarspolitikern Mikael Oscarsson som besökte den tidigare regementsstaden Strängnäs med budskapet – stärkt försvar.

Oscarsson menade att omvärlden ser idag betydligt annorlunda ut jämfört med för ett par år sedan. Hotbilden mot Sverige är starkare och världen oroligare och farligare än på länge.

– Försvarsanslaget måste öka från en procent till två procent av BNP och då kan vi satsa på bland annat på fler stridsfartyg, öka antalet värnpliktiga och satsa på en fördubbling av armén, förklarade Oscarsson.

Det är här länet och Strängnäs kommer in i bilden. Mikael Oscarsson menade att Sörmland är en i princip självklar plats för en av dessa fem brigader.

Strängnäs kommunalråd Jacob Högfeldt (M) var inte lika entusiastisk.

– Givetvis behöver vi samtala om det här och jag inser att vi har en förändrad omvärldsanalys. Men i Strängnäs har vi en tydlig översiktsplan och en vilja och inriktining för Strängäs kommun där planen är att bygga bostäder runt Härad.

Mikael Oscarsson, som tidigare under dagen hade besökt skjutfältet på Härad, stod dock på sig och förklarade att det är svårt att hitta en bättre plats för till exempel ett skjutfält så nära Stockholm.

Han menade att det i princip är orealistiskt att ens försöka hitta så mycket mark och försvaret runt Mälardalen måste stärkas.

– Härads skjutfält består av 2 000 hektar mark. Mark som ägs av försvaret och som jag är övertygad om att de inte kommer att sälja av. I dag har man också tillstånd att skjuta nära en miljon skott per år vilket inte utnyttjas fullt ut.

– Får vi en förfrågan från försvarsmakten kommer vi naturligtvis att inleda samtal om detta, men någon sådan har inte kommit, kontrade Jacob Högfeldt.

Några Häradsbor hade kommit för att lyssna till samtalet mellan politikerna och flera reste sig och sa ”gärna ett försvar, men inte här”.

Och så blev det alltså en debatt mellan två partier som tycker i princip lika i grunden men så olika när riksdagspolitiken möter lokalpolitiken. Det är som Olof Palme en gång sa: ”Politik är det möjligas konst.”