Fortfarande inte nöjda

Flensborna är inte särskilt nöjda med sin kommun i år heller.
Textstorlek:

Flensborna är inte särskilt nöjda med sin kommun i år heller. Resultatet av SCB:s senaste medborgarundersökning är ungefär som förra året, det vill säga inte godkänt.

I SCB:s medborgarundersökning får invånare betygsätta sin kommun och verksamheter.
Det handlar om hur kommunen är som en plats att bo och leva på, hur verksamheter som renhållning, äldreomsorg och skola fungerar samt vilket inflytande invånarna anser sig ha inom kommunen.
I den första delen som rör hur det är att leva och bo i Flen är betygen inte godkända, det handlar om arbets- och utbildningsmöjligheter och bostäder.
Nästa område i enkäten rör kommunens verksamheter, sådant som skolor, äldreomsorg, räddningstjänst, idrottsanläggningar, renhållning och kultur.
Inte heller här är Flensborna särskilt nöjda. Högst betyg får Räddningstänsten och sämst rankas kommunens stöd för utsatta personer.
De sista frågorna i enkäten berör möjligheterna att påverka. Kommunen betyg ligger under genomsnittet på alla områden, information, kontakt, förtroende och påverkan.
Det är ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18 – 84 år som tillfrågades i Flen och av dessa besvarade 42 procent enkäten.
Fem andra sörmländska kommuner är också är med i SCB:s medborgarundersökning, av dem får Gnesta högst betyg i länet, tätt följd av Nyköping.
Karina Frölund