Mjölkbönder lämnar Arla

Textstorlek:

​Majoriteten av Arlas mjölkbönder i Eskilstuna funderar nu på att lämna Arla. Det är resultatet av det krismöte som sammanlagt 17 gårdar närvarade på i måndags.

– Vi bönder som agerar nu, vi vill att våra gårdar ska leva vidare, säger Peter Hildebrand vid Knutsta gård.

Han är en av dem som närvarade på krismötet och som nu hoppas på att fler gårdar lockades till att se sig om efter en annan lösning.

Mjölkpriserna är alldeles för låga som det ser ut idag, och situationen för mjölkbönderna är närmast ohållbar menar de.

– Vi betalar för att arbeta just nu, säger Peter Hildebrand.

Han är förvånad över att inte fler lantbrukare reagerat på hur det går för den svenska mjölkproduktionen.

– Vi har pratat om att starta ett eget mejeri, men många av oss tycker att det är ett stort projekt att dra igång, säger han.

Per-Ola Lisjö vid Böcklinge gård tycker att mötet gick bra, trots att politikerna som förväntat inte erbjöd något stöd.

Han upplever att det har fungerat bra med Arla fram tills nu.

– Det känns tråkigt att lämna Arla, men vi måste få upp vårt pris, säger Per-Ola Lisjö.

Ett överskott på europeisk mjölkproduktion har pressat ner priserna, samtidigt som det mervärde som svensk mjölkproduktion ger, fördelas ut till bönder i resten av Europa. Det gör att det blir svårt att konkurrera på den internationella marknaden.

– Vi måste prova och se om vi kan få bättre betalt på den inhemska marknaden, säger Peter Hildebrand.

För att klara sig som mjölkbönder så måste priset upp till åtminstone 3,50 kronor litern, det innebär en prishöjning med 1,20 kronor. Det snabbaste sättet är att försöka vända sig till ett annat mejeri.

Grådö Mejeri i Dalarna är ett sådant. Ett samarbete med dem skulle dels innebära ett bättre mjölkpris, men även att mjölkbönderna i Eskilstuna skulle kunna markandsföra sig som lokalproducenter för mjölk i Sörmland. Något som både Per-Ola Lisjö och Peter Hildebrand tror att konsumenter efterfrågar idag.

– Det känns som att vi börjar bli små i Arla, man har inte den vi-känslan längre, säger Peter Hildebrand.

Esfar Ahmad