Ny central gav halverat utsläpp

Manuel Valdivia packar morgonens sista varor som ska gå till en förskola i Eskilstuna kommun.
Textstorlek:

Innan omlastningscentralens verksamhet startade i höstas hade lastbilar med leveranser ungefär 25 000 stopp om dagen i kommunen. I dag är antalet stopp halverat, säger enhetschefen Jonathan Vallejo Caicedo.

Den stora omlastnings-centralen i Ekeby strax utanför Eskilstuna invigdes tidigt i höstas. Målet var att minska utsläppen från de transporter som levererar varor till kommunens enheter.

Samtliga leverantörer av livsmedel till Eskilstuna kommun kör sina varor till omlastningscentralen. Där lastas godset sedan om för att sedan köras till mottagarna runt om i kommunen för att minska antalet transporter och utsläpp.

Målet var halvera både utsläpp och transporter i centrala Eskilstuna och redan efter ett halvår syns resultat.

– Det har faktiskt fungerat så bra att vi har börjat med omlastning även på nätterna och leverans direkt till enheterna vid vad vi kallar ”off-peak”-tid, det vill säga när personalen som till exempel ska laga maten inte ens är på plats. Då slipper de en massa störningsmoment, i sitt dagliga arbete, med transporter och varor som hela tiden kommer, säger Jonathan Vallejo Caicedo.

Med färre transporter ökar också trafiksäkerheten runt skolor och förskolor i Eskilstuna kommun.

Morgonens sista lastbil har lämnat omlastningscentralen, OLC, strax utanför Eskilstuna. Snart väntar livsmedelsleveranser till skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter. Kvar på OLC finns enhetschefen Jonathan Vallejo Caicedo för att fortsätta planera veckans arbete. Tack vare smart logistik kan kommunen spara både pengar och miljö. Dessutom måste alla lastbilar, även de inhyrda, som kör vidare med varorna drivas på biogas. Allt för att miljön ska bli bättre.

– Men tro inte att det här är något lager. Max, absolut som allra längst, stannar varorna här i 24 timmar, men inte en sekund längre, säger Jonathan Vallejo Caicedo.

På omlastningscentralen arbetar i dag fyra personer. Dessutom kopplas bemanningsföretag in när det behövs. Totalt passerar varje dygn 30 ton matvaror centralen som totalt är nära 2 000 kvadratmeter stor. I det utrymmet finns en stor kylanläggning och dessutom en frys, som konstant håller minus sex grader, på 200 kvadratmeter.

– På morgonen kommer bilarna och vi lastar då om enligt ett dagsschema så att enheterna ska få sina leveranser så snart som möjligt, berättar Jonathan, och fortsätter:

Omlastningscentralen har också blivit en anledning till att flera kommunala inköpare tvingas se över sina egna inköpsrutiner.

– Vi upptäckte ju här att till exempel åker man på måndagen till en skola med endast ett fåtal varor, kanske lite mjölk, medan man på onsdagar kom med större leveranser. Nu försöker de i stället samordna transporterna så att en lastbil går med samtliga varor på till exempel tisdagen och på så sätt blir vi alla mer effektiva vilket i slutändan gynnar skattebetalarna, förklarar Jonathan  Vallejo Caicedo.

Det har redan nu visat sig att omlastningscentralen fungerar så väl att även andra verksamheter i kommunen börjar titta på detta. Just nu står ett antal rullstolar, rullatorer och sjuksängar uppradade på omlastningscentralen. Kommunen försöker inventera sina tillgångar av hjälpmedel så att dessa ska kunna återanvändas och fraktas ut till nya behövande.

2017 ska verksamheten utvärderas, men redan efter ett halvår syns alltså effekterna och de verkar alltså också kunna appliceras på flera andra verksamheter i kommunen.