Ordförandeskifte i SPF Flensbygden

Textstorlek:

SPF Flensbygden har haft årsmöte som samlade drygt 100 medlemmar. Mötet inleddes med parentation av tjugo avlidna medlemmar. Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Falk. Det gångna verksamhetsåret har varit såväl innehållsrikt som omväxlande vad beträffar kulturprogram, resor och studiebesök.

Till ny ordförande valdes Gun Holmqvist efter Rolf Borg, som avböjt omval. Yvonne Udenius är ny i styrelsen där Lars Falk är vice ordförande, Ritva Juslin sekreterare och Carin Asplund kassör. Styrelsen vill köpa en så kallad hjärtstartare till klubblokalen vilket stöttades av mötet. Gun Holmqvist avslutade mötet och avtackade Rolf Borg.

För underhållningen svarade Glade Glenn, som vanligt på gott sång- och spelhumör.