Företag får tävla om Hotell Loftets framtid

Hotell Loftet i Flen ska få ett nytt liv. Kommunen har utlyst en markanvisningstävling och hoppas på kreativa förslag från byggföretagen.