Fotoutställning om vatten

Utomhusutställningen, Krafttag för bättre vatten, kommer att visas på Stadsbron i Nyköping fram till första maj.