Modellvärldar i miniatyr och detaljerade målningar i storformat

Den 20 april öppnar utställningen ”Solid Ground – målningar och modeller” på Sörmlands museum.