Kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska hamna på kartan

Nu ska Katrineholms kulturhistoriskt intressanta miljöer inventeras. – Det kan handla om allt från radhusområden och funkishus i stan till slott utanför, säger planarkitekt Yeneba…