Centertopp på besök i Flen

Anders W Jonsson flankeras av entusiastiska Centerseniorer.
Textstorlek:

”Alla politiska partier har för få äldre förtroendevalda. Ni måste engagera er och bidra med den erfarenhet ni har.”

Den uppmaningen kom från vice partiordföranden i Centerpartiet, Anders W Jonsson, när han besökte ett gäng äldre sörmländska partikamrater i förra veckan.

Anders W önskade att alla centermedlemmar ska berätta att Centerpartiet har mod och möjlighet att få rätsida på Sverige. Han påminde om att Centerpartiet alltid värnat om de svagaste i samhället. De som har funktionsnedsättningar, svårt sjuka och äldre som har låg pension ska prioriteras.

En viktig punkt i Centerpartiets äldrepolitik är att varje människa har rätt att bestämma över sitt liv. Det gäller till exempel boende, val av vård och hemtjänst. Om vi själva får välja blir vi gladare och friskare. Mycket bra för hälsan är också att träna fysiskt och mentalt.

Mötet med Anders W skedde på trygghetsboendet i Flen. Husets ägare, Rolf Lydahl, berättade entusiastiskt om sin verksamhet. Han redogjorde också för de regler som gäller för att en bostad ska kunna klassas som trygghetsboende.

De närvarande centerpartisterna beslöt att bilda ett seniornätverk. Sammanhållande för detta blev Christina Andersson, Eskilstuna.

Fotnot: I Flens kommun finns ytterligare ett trygghetsboende. Det andra finns i Bettna och ägs av Bettna församling. Rolf Lydahl är engagerad även i den verksamheten.

Inger Sköld