Årmöte och minnen som väcktes till liv

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 26/2 .
Ordförande under mötet var Arne Westberg. Det fastställdes på mötet att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie styrelseledarmöten och 2 suppleanter.

Bengt Hurtig omvaldes till ordförande, omval på Christer Uddin och Stefan Gustafsson på 2år som styrelseledamöter. Suppleanter valdes Viola Marton och Pia Wistrand. Till revisor valdes Sten König och Revisorsuppleant Lars Berggren och valberedningen Arne König och Björn Hallin.
Efter årsmötet underhöll Leif Jacobsson med historier om livet runt mötesplatsen Malmahed. Det blev en mötesplats för exercis av Södermanland regemente för 1200 indelta soldater och det började redan år 1774 ända fram till 1921. Då det inte var helt lätt att hålla service för så många, anhöll von Siegroth att få rätten att hålla två marknader på platsen. Redan 1785 fick Malmköpings köping rättigheter som beviljades av Gustaf III. Då erbjöds den som ville öppna en rörelse här skattefrihet i 20 år.

Även en berättelse om Hans Alfredssons farfar som öppnade en sprit butik i Malmköping.
Leif berättade också om den sista offentliga avrättningen Malmköping, om kvinnorna – svalorna som satt och spanade i torn vid Falkenbergssjön under krigstid. Det blev också en del berättelser om 100 åringens film och premiär på filmen i Malmköping då även Robert Gustafsson medverkade.
Det var många berättelser om utgrävningar och händelser runt om i Södermanland och minnen som väcktes till liv.
Leif Jacobsson avslutade sitt föredrag med att spela och sjunga skillingtryck från regementets tid, Ådövisan.