Från ord till handling

Textstorlek:

Sörmlandsbänken har fått två nya ansikten i riksdagen efter årets val. Det är Martina Johansson (C) från Trosa, på plats 238 och Pia Steensland (KD) från Strängnäs, på plats 225. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Det blev en omtumlande start i riksdagen med dramatiskt talmansval, där Lotta Johnsson Fornarve (V) från Oxelsösund blev andre vice talman och statsministerdiskussioner. Statsvetare menar att det har gjort att intresset för politik aldrig har varit så stort som nu.

I måndags tog Pia Steensland och Martina Johansson plats på Sörmlandsbänken. De båda har tidigare varit aktiva inom kommunpolitiken men nu flyttas fokus till riksdagen. Det första som händer är att de ska placeras in i utskott.

– Vi har fått önska vilka utskott vi hamnar i men sedan återstår att se var man placeras. Själv hoppas jag på socialutskottet eller i andra hand socialförsäkringsutskottet, säger Pia Steensland.

Kanske inte så konstigt med tanke på att hon är farmaceut och forskare inom alkoholfrågor.

– Jag har i första hand valt civilutskottet men är också intresserad av socialutskottet eller näringsutskottet, säger Martina Johansson.

Hon har en bakgrund som chef för hemtjänsten inom Trosa kommun.

– Jag har profilerat mig och är intresserad av frågor som rör alla människors lika rätt och värde så det skulle jag gärna vilja fortsätta arbeta med, säger hon. HBTQ-frågor brinner jag verkligen för och jag forsätter gärna att arbeta med detta på riksplanet.

Pia Steensland representerar det parti som kanske mest av alla skrällde i valet. Från att ligga ”på snöret” nära fyraprocentsspärren gjorde KD sitt bästa val på länge.

– Här i Sörmland ökade vi med drygt 3 000 röster vilket är väldigt bra och vi fick åter en riksdagsplats vilket vi inte har haft på flera mandatperioder, säger hon.

Vad anser du vara orsaken till att ni gjorde ett så bra val?

– Sjukvården fick ta plats i debatten. Vi fick en möjlighet att prata mycket om vår viktigaste fråga och det gynnade oss förstås. Din chans att överleva en svår diagnos beror mycket på vart i landet du bor. Så får det inte vara. Sjukvårdsköerna har också fördubblats under de senase åren vilket är mycket allvarligt.

Rent generellt, hur ser sjukvården i Sörmland ut?

– Det beror helt på vilken diagnos du har fått. Den som till exempel har fått tjock- och ändtarmscancer och bor i Sörmland ligger inte så bra till. Här får endast en av tre vård i tid jämfört med Stockholm där i stort sett samtliga får vård inom utsatt tid. Det här beror i sin tur på att ansvaret för vården är indelad i så många landsting och då blir det ibland underkapacitet på en del håll och överkapacitet på andra håll. Strukturen inom vården blir dysfunktionell och det finns inget nationellt ansvar för att skapa en jämlik vård. Så kan det inte fortsätta att vara.

Både Pia Steensland och Martina Johansson går nu från att ha arbetat med kommunala frågor till att driva rikspolitik. Frågan är om det går att behålla sörmlandsperspektivet.

– Det tror jag, svarar Martina. Det är förstås beroende av vilka frågor vi talar om. Frågorna formas ju ofta på det lokala planet nära människorna och sedan lyfts de till riksnivå.

– Uppdraget handlar ju inte bara om arbetet i riksdagen. Som riksdagsledamot gäller det ju också att vara ute i verksamheterna i länet och träffa människor och besöka företag för att fånga upp aktuella frågor, säger Pia Steensland.

– Vi är ju ett mindre parti som inte har täckning i alla län så för vår del handlar det ju i praktiken inte om att enbart fokusera på ett län utan fler, säger hon.

Men nu väntar alltså en första tid i riksdagen. Med omröstningar, regeringsbildning och budgetförhandlingar. Sedan kommer den allmänna motionsperioden och då återstår det att se vilka motioner Pia Steensland, Martina Johansson och övriga ledamöter från sörmlandsbänken väcker.