Ny avgift för digital vård föreslås

Textstorlek:

Vid årsskiftet tog bolaget Doktor.se över Vingåkers vårdcentral i Södermanland. Det innebar att alla i landet kan få gratis digitala primärvårdsbesök eftersom patientavgiften för digitala vårdbesök bestäms utifrån landstinget där bolaget är verksamt, och Södermanland saknar primärvårdsavgift.

Vid årsskiftet tog bolaget Doktor.se över Vingåkers vårdcentral i Södermanland. Det innebar att alla i landet kan få gratis digitala primärvårdsbesök eftersom patientavgiften för digitala vårdbesök bestäms utifrån landstinget där bolaget är verksamt, och Södermanland saknar primärvårdsavgift.

Detta väntas nu bli ändrat. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutar nämligen i veckan om ny rekommendation kring enhetlig patientavgift för digital vård. Förslaget är för närvarande på 100 kronor.

Till tidningen Dagens Medicin säger SKL:s ordförande Dag Larsson (S):

Om det är extremt stora skillnader kommer nog i praktiken väldigt många att ringa den vårdcentral som rent geografiskt ligger på det billigaste stället. Så det kommer att finnas ett gemensamt tryck av att hålla det i närheten av rekommendationsgränsen.