App ger vård i hela landet

Textstorlek:

Vid årsskiftet köptes Vingåkers vårdcentral upp av företaget Doktorse Nordic AB, som bedriver digital vård via appen doktor.se.

– Det här är framtidens vård, vare sig vi vill eller inte, men personligen tycker jag det fungerar väldigt bra, säger Linda Björling, verksamhetschef vid Vingåkers vårdcentral.

Sedan januari 2018 ägs vårdcentralen i Vingåker av företaget Doktorse Nordic AB. Vårdcentralen har tidigare bedrivits i privat regi men såldes av tre privatpersoner, varav Linda Björling, som nu är verksamhetsansvarig vid vårdcentralen, var en av ägarna.

– Vi kontaktades av företagets vd Martin Lindman som var intresserade av att köpa vårdcentralen. Eftersom två av de dåvarande ägarna,var lite till åren komna, tyckte vi det verkade intressant och startade en dialog, säger Linda Björling.

– Sedan gick diskussionen vidare och vi sålde vårdcentralen, men jag arbetar kvar. Min uppfattning är att våra listade patienter inte märker av det här. Vi bedriver verksamheten precis som tidigare.

Den stora skillnaden syns på ett annat sätt. Primärvårdsbesöken i Sörmland är, som enda landsting i Sverige, avgiftsfri. Det innebär att alla samtal till doktor.se, oavsett vilket landsting man tillhör i Sverige, blir gratis för patienten. Ringer man till en annan app-läkare till exemepel kry.se, som är registrat i Jönköpings län, tas en patientavgift ut.

I bakgrunden är det sedan respektive landsting som betalar mellanskillnaden.

Det innebär alltså att landstinget i Sörmland inte förlorar något eftersom man efterdibiterar andra landsting. Ett besök hos en ”app-sjuksköterska” kostar 300 kronor och ett besök hos en ”app-läkare” kostar 650 kronor för det landsting som patienten tillhör.

– Oj, jag trodde att enbart listade patienter på vårdcentralen kunde ringa den här avgiftsfria appen, säger oppositionslandstingsrådet Magnus Leivik (M), det här förvånar mig och resultatet är lite vad vi i oppositionen befarade.

– Men jag vill i sammanhanget understryka att jag i grunden är positiv till den här typen av av vård. Kontakter med sjukvården via Skype, telefon och annat hör till framtiden, det är jag övertygad om. Men jag ser inte en jättestor nytta av att patienter ska ringa upp anonyma läkare, det blir ju ingen kontnuitet i det.

Linda Björling, på vårdcentralen i Vingåker, anser också att den digitala sjukvården har kommit för att både stanna och expandera.

– Jag är själv ingen dataperson men jag fattar att man måste hänga med i utvecklingen. Precis som när man ska betala räkningar. Ingen går väl längre till banken och ställer sig i kö med sina postgiroinbetalningar i handen.

– Det här med digital vård kommer att förbättra för patienterna. Det gör oss i vården mer tillgängliga. Dessutom är det ju helt frivilligt. Den som inte vill möta en sjuksköterska eller läkare digitalt är välkommen till vårdcentralen.

Tror du inte att det leder till överkonsumtion av vård, när det både är gratis och lättillgängligt?

– Nej, absolut inte. Jag tror inte att patienter ringer i onödan.

Landtingsrådet Mattias Claesson (C) är medveten om att andra, än listade, patienter kan ringa doktor.se.

– Uppdraget för vårdcentralen i Vingåker är primärt att sköta listade patienter sedan erbjuds även en tjänst, doktor.se, som ger möjlighet för andra att ansluta sig. Det kan vi inte göra något åt, säger han.

Läkarförbundet är inte lika positiva och menar att det finns en oro bland andra landsting att förlora patienter och därmed underminera den lokala sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsatt en utredning som ska se över bland annat app-tjänsterna inom vården.