Heta känslor runt kött

Betesmarken i Sörmland har minskat med 17 procent de senaste tio åren. Det kan bli ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden framöver. foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Matintresset bland konsumenter är rekordstort. Men ställs vi inför frågan kött eller grönt är känslorna delade och åsikterna många.

– Jag vill inte moralisera, sa Marie Petersson, vd för Mälarchark, som nyligen fått utmärkelsen Årets företagare i Sörmland.

Vid en konferens i Eskilstuna, anordnad av Stolt mat i Sörmland, presenterade landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg vid Länsstyrelsen,  en ny rapport

”Grön framtid” som visar på möjligheter och utmaningar för livsmedelsproduktion i länet.

Rapporten slår fast att,det globala behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 20 procent fram till år 2030 och att Sverige bör, via en ny livsmedelsstrategi, öka krisberedskapen inom livsmedelsförsörjningen.

Dessutom kommer Norden få bättre odlingsförutsättningar eftersom klimatzonerna flyttas uppåt.

När odlare, myndigheter och producenter möts uppstår ofta diskussioner kring ekologiskt odling kontra så kallad konventionell odling.

– Kan vi inte en gång för alla, enas om att båda alternativen behövs. Det är inget motsatsförhållande. I stället bör vi trycka på fördelarna med svensk produktion, menade Bengt Spider Jansson, matlegend i länet.

Ett annat ”hett” ämne när det gäller mat är köttproduktionen.

– I debatten tänker vi kanske inte på att i Sörmland finns fina naturbetesmarker som inte kan användas till annat men riskerar att växa igen om vi minskar köttproduktionen. En av konsekvenserna blir då att den biologiska mångfalden försämras, sa Ulrika Lundberg.

– Dessutom har betesmarken i Sörmland på tio år minskat med 17 procent på tio år, påpekade hon.

Statistik visar också att självförsörjningsgraden av nöt i Sörmland ligger på 23 procent idag, vilket kan ställas mot siffrorna om att betesmarken minskar.

Det här måste låta som ljuv musik för dina öron?

– Jag vill inte lägga några värderingar. Några äter kött, andra inte. Och bland köttkonsumenterna finns också två grupper, de som är noga med vilken sorts kött de väljer och de som väljer det billigt.

– Jag tror framöver, att denna skillnad kommer bli än mer tydlig, säger Marie Petersson, Mälarchark.

Lena Magnergård