Vråfolkets årsmöte

Full fart i vråbyn.
Textstorlek:

Vrålokalen i Forssjö blev en naturlig plats för Föreningen Vråfolkets årsmöte den 19 mars. Mötet gästades av välkända Arkeologen Britta Kilstedt, många år anställd på Riksatikvarieembetet, kände sig hemma i området och tyckte det var roligt att komma till den plats vars utgrävningar 1993-94 och 2007 hon ledde. Kunde med bilder berätta på ett intressant sätt om vad man funnit i området,ett område som Vråfolket vill fortsätta utforska.

Britta vidrörde även de första 1933-34 omfattande systematiska utgrävningarna, ledda av arkiologerna Makarna Florin och Ivar Schnell, där man fann vetekorn och vindruvskärnor samt skärvor till en förvaringskruka visande på att här fanns Sveriges första bondekultur. En 1000 årig epåk i vår mellan Svenska historia som fått namnet Vråkulturen.

Synbolen för denna och vår förening är denna Vråkruka, inregristrerad och patentsökt. Birgitta gav vår förening en berömmande eloge för nedlagt arbete med denna kulturepok.

Vid nämnda utgrävning utmed Lerbovögen -93 gör strandlinjen en stor inbuckning där fann man 24 malstenar och ben rester efter barn, om detta uppstod diskutioner och funderingar. Jag var själv med vid utgrävningarna -93 är övertygad om att det var en hamnplats vid havssranden, en föregångare till omtalade Birka i Mälaren.

De många malstenarna var av en stenart som inte finns här, de var alltså hitflyttade av en främling som en bytesvara som man bytte varor med. Byteshandel förekom långt fram i tiden.

Föreningen bjöd som sig bör på lättrökt vildsvinskött, sallad och lingon. Många kom glädjande från Sörmlands arkeologiförening.

Styrelsen med ordförande Kjell Arne Persson omvaldes. Föreningen skall arbeta för och slå vakt om vrådagen, hålla Vråbyn i visningsdugligt skick, hålla god kontakt med skolor, kommun, Eriksberg, akeologi- och hembygdsföreningar, delta i bygderesor , vidhålla vår utsmyckning av Glysarondellen.

Rune Öhlin