Vårdarsång på Centerkonferens

Kreativa deltagare i workshopen.
Textstorlek:

Visst är det skönt när kroppar brister ut i sång. Och sjöng gjordes det med eftertryck på Centerpartiets konferens om vårdfrågor i lördags.

I ärlighetens namn ska sägas att sången endast var en liten del av programmet. Den var ett inslag i en föreläsning av Eva Götell, docent i vårdvetenskap. Eva berättade om sin forskning, som handlar om vad som händer när man sjunger samtidigt som man pysslar om dementa människor. Att sång ger bättre stämning är väl ingen överraskning, men att den visar sig vara så positiv som Evas forskningsresultat visar, är häpnadsväckande. Människor äter bättre, får bättre kroppshållning och blir mer rörliga.

Ett problem är att dementa inte tycker om att ta emot hjälp med tandborstning och annan kroppsvård. Ganska vanligt är att den demente försöker värja sig och slå eller nypa den som är satt att hjälpa. (Inte så konstigt, sin hygien vill man väl helst inte överlåta åt andra.) Det problemet minskar betydligt om vårdaren sjunger under arbetet.

På konferensen berättades också om samordnad vård för multisjuka och äldre. Det är en välkommen insats, som än så länge befinner sig i sin linda. Därför ser det lite olika ut i olika delar av länet. Katarina Andersson, samordningssjuksköterska, berättade hur man gör på Skiftinge Vårdcentral i Eskilstuna.

Centerpartiet ska fastställa ett nytt välfärdsprogram om några veckor. Hans Dahlgren, som är ordförande i programgruppen, redovisade de förslag som nu finns framlagda. Viktiga frågor att bevaka är hur samhället bättre kan nå barn och unga som far illa. I programmet föreslås att en särskild kommission tillsätts, med uppgift att öka kunskapsbasen kring orsakerna till den försämrade psykiska hälsan.

Dagen avslutades med gruppdiskussion, en så kallad workshop. Den leddes av Fredrik Andersson från Västmanland. Han lockade till många skratt, men såg också till att satte våra konkreta förslag på pränt. En kort sammanfattning är, att mycket gott arbete har gjorts i landsting och kommuner, men vi måste marknadsföra än bättre att Centerpartiet har vass politik inom vård- och omsorgssektorn.

Inger Sköld