Vårblomster

Textstorlek:

Fredrik Amrén från Trädgården i Flen gästade SPF Seniorerna Flensbygden. Han berättade om vårens utbud och gav oss goda råd om hur man sköter sina växter.
Penséer som bör vara svenskodlade och de småblommiga som blommar längre. Årets Pelargon heter Victoria och den populäraste är Mårbacka. En nyhet är Tulpanpelargonen. Rosenbräken, Nejlikor och Löjtnantshjärta är andra populära växter liksom Rhododendron och Hortensia som har mycket lång blomningstid. Fredrik gav goda råd vad man skall tänka på inför utsättning av växterna med tanke på bl.a. de så kallade Järnnätterna i juni månad. Han berättade om svårigheterna med odling under den kalla vår som vi har för närvarande.