Vandring vid före detta flygfältet i Stigtomta

Mitt Sörmland - Vandring vid före detta flygfältet i StigtomtaSegelflygare på 1950-60-talet. Cornelis Raadsheer, Åke Johansson, Rolf Annerstedt, Tomas Ryden, Per-Olof Brink, Anders Åhlund och Lars Hallin.
Textstorlek:

Den 29 maj samlades 50 stigtomtabor, veteraner från segelflygepoken och andra flygintresserade vid Skogstorp, före detta flygvaktens bostad. 1930 byggdes ett nödlandningsfält för postflyget på Skillra mark. Det skulle finnas fält från Stockholm till Malmö. Till navigationshjälp fanns flygfyrar på samma sträcka, närmast här i Stigtomta vid Goglunda. 1939 byggdes fältet ut och det byggdes skyddsvärn och skyddsrum. Man gjorde kamouflageplatser för planen. Vårt flyg skulle vid behov kunna använda fältet som ett reservflygfält.

Det var krig i Europa. Vid invasionen av Norge och Danmark 1940 beordrades bönder att sätta ut diverse redskap för att förhindra fientligt flyg att landa på fältet. Man strödde också ut gräsgift i ett rutnät. Det skulle föreställa små åkerlappar med diken, så att det inte var möjligt att landa.

När freden kom användes fältet av sport- och segelflyg. Nyköpings Flygklubb bildades 1946 vid Skavsta men det var först 1948 som Stigtomtafältet användes. Man drog upp segelplanen med en bil som hade en vinsch. Då kunde man komma upp på 400 meter. Sedan blev det små motorplan, först en dubbeldäckare, sen Piper Cub med flera som fick dra upp segelplanen till önskad höjd. Flera av de närvarande flygveteranerna blev sedan lärare till dåtidens 15–16-åringar, när de gjorde sina första luftfärder. Då användes ett plan med dubbelkommando och eleven fick göra 15 starter innan han fick flyga ensam. Vi fick ta del av trevliga historier, men också en del missöden.

1960 återgick fältet till jordbruksmark. Då flyttades segelflyget till Larslunds flygfält. Hangarer av samma slag byggdes vid båda fälten. Vi såg också det så kallade landvärnet där det fanns splitterskydd för planen. De stora fällbara dörrarna var fortfarande kvar och nu förundrades veteranerna hur föräldrarna kunde låta så unga pojkar sköta dessa vajerförsedda stängningsanordningar själva. Men det kanske var då som nu att föräldrar inte alltid vet vad barnen gör? På återträffen sattes en minnesplatta upp där hangaren stått.

Vi tackar våra flygande samarbetspartners, flygveteranerna för en minnesvärd dag i solen.