Valladagen 6 juni

Textstorlek:

Lions Club Katrineholm/Oppunda, hembygdsföreningen, scouterna och återvändargruppen arrangerade Valladagen. I år sammanföll dagen med Nationaldagsfirandet, vilket kanske ledde till att det inte kom så många besökare som vi önskat. Att slåss mot det stora Nationaldraget i Stadsparken under hela dagen är inte lätt för en liten ort. Men 2016 kommer vi igen, då är första lördagen i juni den 4 och då blir vi vassa.
Dagen har ändrat karaktär från att vara en marknadsdag med knallar och utomhusaktiviteter till att vara en dag inne i Medborgarhuset. Tyvärr har många knallar uteblivit och vädrets makter har inte alltid varit nådiga. Därför hade vi nu ett koncept där lokala hantverkare visade upp sina alster, scouterna sålde kaffe med dopp och hos Lions kunde man köpa lotter och fiska. Hembygdsföreningen sålde almanacka för 2016 med gamla bilder från Valla-Sköldinge-Lerbo, väldigt uppskattat, samt årsskrifter. De ordnade också en tipspromenad. Traditionsenligt fanns också skolkorten från 1933 och framåt. Vissa årskullar saknas och det finns önskemål om att få kontakt med de som har skolkort och andra foton samt annan information som är av allmänintresse.
En tidigare Vallabo, som numera bor i Nyköping, kommer alltid till dessa träffar. I år hade han med sig sin äldre bror som är bosatt i Umeå. De träffade då en lekkamrat som de inte sett på mer än 60 år. Det är bl.a. sådana möten som gör att det känns roligt att ordna Valladagen.
Trubaduren Lennart ”Lelle” Johansson från Flen underhöll flera timmar med gitarrspel och sång. Pernilla Lott Wallin ställde med kort varsel upp och erbjöd en tur med häst och vagn. Tyvärr var det inte så många barn som kom till dagen över huvud taget men några fick en åktur runt i kvarteren.
Dagen förflöt i gemytlig anda, många bekanta träffades och många nya besökare fick se vad Valla har att erbjuda.
Väl mött igen den 4 juni 2016!

Annika Carlsson