Tre generationer Wickander

Textstorlek:

Oktobermötet hos SPF Seniorerna Flensbygden inleddes av ordf. Gun Holmqvist som informerade om kommande digra program bl.a. besök från teater Klämman, Vallinska bokhandeln, studiebesök hos Sparreholms slotts bilmuseum och resan till Andalusien.

Bo Samuelsson visade Mellösa Hembygdsförenings film Tre generationer Wikander – också kända under namnet Kork-Wikander och som ägde Harpsund. Carl August Wikander donerade egendomen till svenska staten för att bebos av dess statsminister, oavsett partifärg. Harpsund har anor från 1300-talet och har bl.a. ägts av Bo Jonsson Grip som den ojämförligt störste egendomsägaren i Sverige. I filmen är Tage Classon vår guide och kunde berätta om ägarnas omtanke om barnen som bodde i Harpsund med omgivningar. Ett av barnen visade upp sig i filmen, men då i mogen ålder. Många känner igen Arne Andersson, nu bosatt i Flen. En fullsatt salong visade sin uppskattning och med Tage som guide i Flensbygdens historia vill man höra mer.
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning