Superduon

Textstorlek:

Ordf Rune Linder välkomnade oss till novembers möte med SPFSeniorerna Flensbygden. Gun Holmqvist informerade om resan till Wales under våren och en Norgeresa under planering. Nästa möte med KPR ägnas åt kommunens arbete med planering för fler äldreboenden. Rolf Borg uppmanade oss ta del av Landstingets tidning Min Hälsa som informerade om möjligheten till läkemedelsgenomgång, och att få dospåsar för läkemedel från apoteket. Det är nu dags för kostnadsfri influensvaccinering för de som önskar.
Novembermötet gästades av Superduon Linnskog & Sandevärn som rivstartade med Akker Bilks Creole Jazz och saktade ner med” Får jag lämna några blommor”. Leif Linnskog, klarinett och tenorsaxofon och Gunnar Sandevärn gav oss prov på spelglädje och gediget musikkunnande med ett mycket omväxlande program med en blandning av visor, schlager och jazztoner. Den välfyllda lokalen fylldes med glädje och vi var många som önskade Duon snart tillbaka.