SPF Seniorerna Tystbergabygden

På bilderna glada zumbadansare samt våra duktiga arrangörer.
Textstorlek:

Den 12 januari hade vi vårt första månadsmöte efter juluppehållet. Mötet hölls i Sättersta hembygdsgård och dryga 40-talet medlemmar infann sig.
Vår ordf Per-Åke hälsade alla välkomna och informerade som vanligt om det senaste i vår förening.
Anki Sognefors och Katarina Hagstrand var speciellt inbjudna för att informera oss om sina intressen, Anki om sina vandrings och träningsresor och Katarina om sina kurser i bl a Zumbadans.
Vii fick efter deras presentation prova på att dansa zumba och limbo vilket uppskattades av oss som var där. Efter dansen överlämnades blommor till Anki och Katarina.
Kaffe och smörgåsar smakade bra efter att vi rört på oss i dansens olika virvlar.
Alice M informerade sedan om årets resor, utbudet i år verkar mycket bra, den hemliga resan går redan i mars. Anmälningslistor gick runt.
Lotteriet gick som vanligt väldigt smidigt Ellen och Rolf och deras medarbetare avtackades med en varm applåd för en trevligt genomförd eftermiddag.
Nu ses vi nästa gång på årsmötet den 16 februari i Ludgo Bygdegård.

Vid pennan Berit Jansson