SPF Malmabygden

Textstorlek:

Årets programverksamhet startade med grötlunch på Hörsalen första veckan i januari. En försmak på kunskapstävlingen Hjärnkoll visades också, där medlemmarna fick svara och rätta sina egna svar. Genom detta finns förhoppningen att fler medlemmar har fått ”blodad tand” och vill anmäla sig till föreningens uttagningstävling i vår. Bernt Olsson och Mary Rudin berättade sedan om Gamla uttryck och talesätt, varvat med musik.
På onsdagseftermiddagen den 14 januari hade föreningen inbjudit alla funktionärer till samkväm med kaffe och smörgåstårta som en uppmuntran för allt arbete som nedlagts under året och som är ett absolut villkor för att föreningen ska fortleva. Ordföranden Berit Lillieh framförde ett varmt tack till alla och uppmanade eventuellt ytterligare intresserade att höra av sig, om det finns intresse av att aktivt delta i föreningens verksamhet. Mötet avslutades med att Mary Rudin läste upp en berättelse i versform om hur det hade gått till när julshowen i december skrevs, övades in och framfördes. Mycket uppskattat.