Södermanlands Blåbands- och SBU-distrikt

Textstorlek:

Höll årsmöte i församlingshemmet, Malmköping den 22 april 2017. Styrelsen omvaldes och består av Jörgen Carlsson, Näshulta, ordförande, Ulla Holm, Nyköping, Birgit Karlsson, Oxelösund, Per-Elof Holm, Lerbo och Gunnar Eriksson, Malmköping.

Distriktet har fyra föreningar vars aktiviteter mest består av studiecirklar genom NBV. Anslag beviljades till Blåbandsrörelsens olika verksamheter: Bland annat vår Folkhögskola och Fjällgård

Inskickat av

Birgit Karlsson