Reparation av Tiondeboden vid Stigtomta Prästgård

Textstorlek:

Boden användes för att samla in tiondet. Det är en gammal beskattningsform av jordbrukets produktion från 1200-talet, vanligast från 1600-talet och till 1900-talets början.
Kronotionde och kyrkotionde bestämdes snart till fasta årliga belopp eller fasta mängder spannmål. Prästtiondet (avskaffat 1910) omfattade en tredjedel av totala spannmålstiondet och vart tionde levande fött djur.

Stigtomtas tiondebod har en något osäker datering. Tillsammans med de två grindstugorna vid Prästgården är dessa hus de äldsta bevarade i Stigtomta socken. Enligt en upprättad prästgårdsinventering uppges att vissa byggnader härstammar från slutet av 1500-talet. Kyrkoherdebostället flyttades 1580 från Kyrkbyn till Skillra Prästgård. Sörmlands Muséum bedömer att byggnaden är från 1700-talet.

2014 har boden renoverats av frivillig arbetskraft ur Hembygdsföreningen. Renoveringen har skett i samråd med ägaren och under överinseende av Sörmlands Muséum. Det är ett grannlaga arbete att söka fram plankor, tegel och material som är mest likvärdigt det ursprungliga. Boden tillhör gården Skillra. Riksantikvarieämbetet har betalat större delen av kostnaderna. Från församlingen har vi också fått en del bidrag.

Vi samlade den 11 februari alla frivilligt engagerade till en trevlig middag. Vi såg på bilder från arbetet och förundrades över att det blivit så fint. Jan Andersson har varit byggbas och totalt har 250-300 frivilliga timmar lagts ner. Många inventarier fanns i boden från början. Dessa var skänkta av Astrid och Torgny Jansson då de slutade som bönder vid Skillra. Sortering har gjorts och nu ska de kvarvarande föremålen märkas upp. Vi beräknar att ha en invigning söndagen den 14 juni i samband med kyrkans friluftsgudstjänst.
Ett stort tack till alla som hjälpt till!

Stigtomtaortens Hembygdsförening/