Lundaskogs byalag har haft bystämma vid Lasätters gård

Mitt Sörmland - Bystämma vid Lasätters gård
Textstorlek:

Ordföranden öppnade bystämman med att konstatera hur mycket byalaget åstadkommit under sina knappt tre års verksamhet.

Som exempel nämndes Bredband till bygden, som var en stor anledning till att Lundaskog Byalag bildades den 14 april 2011.

Trivselgrupp har bildats som genomfört en rad aktiviteter från trivselkvällar till loppis och julmarknader.

Väggrupp 506 har bildats som driver frågan om underhåll av väg 506 mot Trafikverket.

Grupper för grannsamverkan & hjärtstartare mm har startat i byalagets regi.

En hemsida ”Lundaskogsbyalag” finns sedan snart ett år tillbaka där byalaget informerar sina medlemmar.

Kvällen började med att Hanna Sjöström, Bäcktorp, informerade om vår hemsida och vilken information som finns där. Ole Madsen, Lida, informerade om de nybildade grupperna om grannsamverkan & hjärtstartare mm. Han välkomnade flera intresserade lundaskogare att deltaga i de olika grupperna. ”Flera ögon och öron, mer information till invånarna”. Staffan Irving, Kristineholm, informerade om väggrupp 506:s arbete.

Som ordförande för bystämman valdes Lars Nordqvist, Dammtorp, som på ett förtjänstfullt genomförde stämman med Carl Crafoord, Lasätter, som sekreterare.

Efter stämmoförhandlingarna genomfördes lottdragning av aktiviteten fotoorienteringen ”Känn ditt Lundaskog” där Tomas och Beatrice Hagfalk drog högsta vinsten.

Trivselgruppen genomförde lotteri med vinster från trivselaktiviteter som genomförts under året.