Lunda hembygdsförening besökte Åkerberg & son AB

Mitt Sörmland - J F ÅkerbergJ F Åkerberg & son
Textstorlek:

Lunda hembygdsförening besökte J. F. Åkerberg & Son AB, den 8 april, där ägaren Tobias Eriksson tog emot och berättade om företagets historia över en väl tilltagen fika i företagets konferensrum. Det var 22 uppmärksamt lyssnande lundabor som besökte IVT-center i Jönåker, och informerades av Tobias under en kvällsfika.

Smeden Johan Fredrik Åkerberg startade företaget i Enstaberga 1908. Johan reparerade och nytillverkade alla slags jordbruksredskap och arbetsvagnar. Verkstadsrörelsen växte och antalet anställda växte. Den första egna produkten var vattenkoppar till ladugårdar, för utvattning av kor.

1914 överläts smides- och mekanikverkstaden till G. L. Eriksson som tidigare varit gårdssmed vid Berga-Tuna, samtidigt ändrades firmanamnet till J. F. Åkerberg Vattenledningsaffär. Företaget ägnade sig därefter helt åt vatten och handgrävde vattenbrunnar.

Johan byggde även ett eget vattenverk på sin gård i Enstaberga som försåg flera gårdar med vatten.

Sonen Edvin kom in i företaget 1922, företaget utökade verksamheten med att gräva brunnar, vilket sysselsatte fem arbetslag.

Ett unikt pumpverk med egentillverkad vattenpump och vattentorn med en volym av 12 kubikmeter vatten, eller 12 000 liter, anlades vid Enstaberga.

1939 inköptes två borrmaskiner för brunnsborrning till företaget.

Företaget tillverkade också kolvpumpar från 1947 till 2002, där reservdelar till pumparna fortfarande finns i lager. I bland annat bropelarna i Södertälje finns fungerande kolvpumpar från J. F. Åkerberg & Son AB.

1979 ombildades företaget till aktiebolag där av namnet J. F. Åkerberg & Son AB.

1981 köpte Gösta Eriksson företaget, som var en skicklig brunnsborrare, och den första bergvärmepumpen installerades av företaget. Med åren har det blivit fler än 4000 installerade värmepumpar och cirka 10 000 borrade brunnar.

1995 övertogs företaget av Sven-Erik Eriksson, sonen Tobias, dottern Åsa och mågen Jan Leijon, som drev företaget som ett familjeföretag tillsammans med medarbetarna.

Företaget J. F. Åkerberg& Son AB etablerade sig i Jönåker år 2002.

Tobias Eriksson övertog företaget 2014.

Företagets produkter idag är djupborrade brunnar med djup ner till 320 meter, samt djupborrning och installation av bergvärmepumpar.