Lunda hembygdsförening arrangerade jubileumsresa

Textstorlek:

Lördagen den 3 oktober arrangerade Lunda Hembygdsförening tillsammans Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, FSVJ, en jubileumsresa från Oxelösund till Norrköping med anledning av att järnvägen kom till för 100 år sedan mellan Enstaberga och Åby som invigdes 1915 den 1 oktober.
Veterantågresan startade i Oxelösund med lok Ma 408 som draglok, och ånglok E 901. Tågsättet bestod förutom av lok en godsfinka och tredjeklassvagnar som fylldes med 320 förväntansfulla resenärer, som gick på vid stationerna Oxelösund, Nyköping S, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Stavsjö och Kolmården.
Södermanlands Nyheter, SN, rapporterade om öppningsdagen den första oktober 1915 med en artikel fylld av detaljer.
SN skrev bland annat om att som mest hade 687 man varit i arbete på järnvägsbygget.
Man fick också veta att det största schaktningsarbetet var i Vallbyskärningen strax väster om Jönåker. Där hade man schaktat bort 70 000 kubikmeter jord och 10 000 kubikmeter sten.
Det blev aldrig någon riktig invigning av järnvägen. Kungen fanns visserligen på plats. Men han sov! I SN kunde man då läsa att det inte blev någon offentlig invigning, Men att kungen fanns med på tåget på sin återfärd från en jakttur i Skåne. Tidningen skrev också ”Allmän folkskockning till den kungliga vagnen – men rullgardinerna voro obevekligen fördragna. Majestätet sov”.
Att allt skett utan ceremonier betydde inte att betydelsen var mindre för det, enligt SN, som en konstaterade: ”Nyköping har från och med idag fått en plats i solen, den kan nu räkna med att den har förstklassiga kommunikationer i alla väderstreck. Och detta bör sporra till vaknad i såväl kommersiellt och industriellt hänseende.”
Stort tack till alla ideellt engagerade medlemmar i Lunda hembygdsförening, Stavsjöventilernas sång vid Stavsjö järnvägsstation och medlemmarna i FSVJ samt de sponsorer som gjorde den väl organiserade resan möjlig.
I väntan på avgång från Norrköping C studerades ångloket E 901 av intresserade resenärer vid perrongen.