Lucia med små

Textstorlek:

Ordf. Gun Holmqvist hälsade välkommen till december månadsmöte hos SPF Seniorerna Flensbygden. Hon informerade om kommande program som Grötlunch 28 december, besök av kommunens näringslivschef Mikael Larsson och årsmötet 10 februari 2016. KPR mötet i november behandlade bl.a. bostadsförsörjningsplan och förestående Trygghetsvandringar.
Från Flens Kristna skola kom femton skönsjungande barn för Luciafirande under ledning av lärarna Karolin Jonsson och Daniel Jakobsson. Barnen av tackades med var sin gottepåse.

Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning