KFV Släktforskarförening höll årsmöte

Textstorlek:

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kom styrelsen att se ut som året innan frånsett ett nyval, där vi hälsade Lennart Karman välkommen i som ordinarie ledamot. Styrelsen består som tidigare av 9 personer. Därefter fick, ett 30-tal åhörare en intressant föreläsning av Hans Hanner från Genealogiska föreningen om inrikes pass – något som krävts för resor inom Sverige. Att inte ha pass kunde innebära fängelse. Kravet på att bära pass när man reste, ibland bara över sockengränserna, har varierat under århundradena. Föreningen har cirka 152 000 poster registrerade som går att söka på via deras hemsida. De äldsta passen är från 1600-talet. På Magnus Ladulås tid hette det ”vårt brev” och avsåg de som reste till kungen och gav mat och natthärbärge.

På Karls IX:s tid avsåg passen att skydda mot ”spioner” och från 1812 skulle de dittills handskrivna passen vara tryckta. Mellan 1860-1914 kunde man resa i Europa utan pass men det tog slut i samband med 1:a världskrigets utbrott. Passen omfattade bara vuxna och barnen i en familj kunde nämnas i antal barn. De som reste ofta är mest förekommande i passjournalerna; hantverkare, gesäller och lärlingar. Hit hör även soldater av olika slag samt handlanden som besökte olika marknader. Musiker och olika aktörer är också vanligt förekommande. Under föreläsningen bjöds på kaffe och smörgås och en givande kväll avslutades detta år med ett lotteri.

Anne-Marie Lindblad