Jens Persson och Peter Lundberg: Lär av Dag Hammarskjöld!

Textstorlek:

Förre chefredaktören för Svenska Dagbladet, förre landshövdingen i Västmanlands län, nuvarande VDn för Sveriges Radio AB, Mats Svegfors, var gästtalare vid Gripsholmsföreningens höstmöte. Han höll ett intressant föredrag om den i år särskilt aktuelle förre FN-generalsekreteraren, författaren, statsrådet och ämbetsmannen Dag Hammarskjöld.

Svegfors har skrivit böcker både om Dag Hammarskjöld och om dennes fader Hjalmar Hammarskjöld och vi fick veta hur mycket fadern betytt för sonens bana – och också hur mycket modern betytt för Dag H:s livsinställning.

Ett par som borde suttit i publiken och lyssnat anddäktigt är Strängnäs kommunalråd Jens Persson och kommunchefen Peter Lundberg. Då hade de fått veta varför det gått åt helvete för Grekland och varför Lettland krakelerar. Det beror på deras bristande förvaltningstradition.

Det kan inte nog understrykas hur viktig just den svenska förvaltningstraditionen har varit för det svenska samhällets utveckling och inte minst krishantering.

Dag Hammarskjöld personifierade på många sätt denna tradition av oförvitlighet, ärlighet, integritet, oegennytta och redbarhet. Att besitta en lojalitet mot övergripande gemensamma mål!

Tänk, det vore något för Herrar Persson och Lundberg att ta till sig.

Svegfors – så moderat han är – poängterade också att den trend som funnits bland politiker att ”lära av näringslivet” är ett kapitalt feltänk. Att det gått så bra för Sverige beror enligt Svegfors på att det svenska näringslivet varit innesluten i den svenska förvaltningstraditionen.

Alltså, Herr Persson: det ska inte bara räcka med ett handslag, inte att man skjuter från höften och slirar på målet! Man måste framförallt göra rätt!

Lär av Dag Hammarskjöld!