Fornminnesvandring i Österåker

Textstorlek:

Första stoppet för de ca 35 åhörarna var gravfältet i Askö. Mellan Granåsen och Askö Millerstu ligger på båda sidorna om vägen drygt 50 järnåldersgravar. Rättare sagt, yngre järnåldern, som är tiden mellan år 375 efter Kristus och år 1066. Slaget vid Hastings markerar numera slutet av järnåldern. Vartefter arkeolog Maria Ingras förklarade gravsättet och pekade på gravarna såg också vi lekmän mer och mer av de små kullarna som hela området är täck av. Men det märkligaste fornminnet i området är den stora treudd, som vi också fick en gedigen information av. Nu är det inte helt klart vad den haft för funktion. Treudden kan ha varit en plats för ritualer, kanske i samband med begravningar. Gravplatser, som de här, låg i regel några hundratal meter från själva byn. Bara namnen Askö, Frösvi och Säby, som ligger alldeles i närheten tyder på ett jättegammalt ursprung. Maria pekade på fina platåer alldeles i närheten där bostäderna på den tiden ofta låg. Nästa stopp under kvällen var Askö gruvområde.

Järnmalm har brutits i omgångar, troligen med start på 1500-talet. Mellan åren 1630 till 1650 användes troligen malmen till de berömda läderkanonerna som göts i Julita. Nästa brytperioder var runt 1870 och 1920. Men den stora omgången av brytning startade år 1937. Då bröts malm i två dagbrott, men också under jord på cirka 100 meters djup. Orterna i djupschaktet är över 1000 meter långa i olika riktningar. Flera hundra personer fick arbete under de här åren. Nyheten för kvällen var den tavla som Österåkers hembygdsförening invigde över gruvområdet. Malmbrytningen upphörde 1946, vilket var en direkt följd av att kriget slutade och att Askö gruva var tyskägd. Nu har det varit tyst från sprängskott 70 år och många har inga minnen från den tiden. Då kan informationsskylten lämna upplysningar i ord och bild hur det var en gång i tiden. Arne Nilsson, som arbetade där från han ”läste fram”, har med dotter och måg ordnat skylten medan hembygdsföreningen skrivit texten. Han svarade på frågor för han kan med rätta säga som Runeberg: ”Jo därom kan jag ge besked, om herrn så vill ty jag var med”.

På bilderna syns arkeolog Maria Ingras. Vid skylten: Ordf. i hembygdsföreningen Arne Westberg och Arne Nilsson.