Dans i Föreningsborg PRO Bettna

Textstorlek:

Torsdagen den 19 oktober hade vi en mycket trevlig pensionärsdans i Föreningsborg Bettna. För musiken stod mycket omtyckta Tomaz & Co från Strängnäs. Många nya ansikten syntes i den dansanta publiken. Det bådar gott för framtiden att det kommer nya dansare till oss. Dans ger nyttig motion och massor av trevlig social gemenskap. Lotterierna gick bra och två gratis inträden lottades ut på entrèbiljetterna. Serveringen sålde kaffe och smörgås. Inför 2018 är redan 15 populära dansorkestrar inbokade. Välkomna till vår nästa dans torsdagen den 16 november till Christer Eklund från Vagnhärad.
Danskommittèn
PRO Bettna