Årsmöte PRO Bettna

Textstorlek:

Årsmötet med PRO Bettna i februari besöktes av ett trettiotal medlemmar samt distriktets ordförande Inger Sjödin Jonasson inbjuden för att leda mötet. Efter sedvanliga mötesförhandlingar där verksamheten, ekonomin samt revisorernas berättelse behandlades beviljade mötet styrelsen full ansvarsfrihet.Ordförande berättade om kommande aktiviteter inom såväl förbund som distrikt,varefter hon berömde föreningen för bra aktiviteter och god ekonomi. Hon tackade för förtroendet att komma och leda mötet samt överlämnade klubban till vår nyvalde ordförande Jan Sunnergren som i sin tackar presidiet och avgående medlemmar med blommor och choklad, varefter alla välkomnas till bords för kaffe och Evas vackra och mycket goda smörgåstårtor. Beträffande ekonomin har vi nu lagt nytt tak på dansbanan så vi kan hälsa våra dansanta vänner runtomkring i mellansverige välkomna till en ny säsong utan regndroppar i nacken.

Carl Erik Mokvist