Årsmöte i Lid

Textstorlek:

Runtuna-Lids Hembygdsförening höll sitt årsmöte i Lids Bygdegård söndagen den 22 mars. 27 medlemmar fanns på plats. De i tur avgående styrelseledamöterna och en suppleant omvaldes. John Pettersson i Lid valdes in som ny styrelsesuppleant. Gamla styrelsen fick ansvarsfrihet. Joe Eklöf erhöll en hedersnål för åtta års arbete i styrelsen. Anita sederström utsågs att bli hedersmedlem efter 39 års idogt arbete på olika nivåer i föreningen. Efter mötesförhandlingarna blev de närvarande underhållna av skön sång och musik av Cecilia Henriksson och hennes medhjälpare som kompade på gitarr. Underbart! Ett stort tack till arbetsgruppen, som fick det extra jobbigt i och med att vattnet hade försvunnit ur kranarna. Bygdegårdens funktionärer kom med vattendunkar från egen brunn för att rädda situationen. Tack för det! Mötet avslutades med kaffe och gott kaffebröd samt lotteridragning. Styrelsen på bild: Fr v Joe Eklöf, Roine Alesand, Jan Hylander, Bernt Axelsson, Leif Fredriksson, Yngve Larsson, Paul Oscarsson och Monica Fredriksson.