Mänsklig faktor bakom jaktolyckor

Textstorlek:

(TT) Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till dödliga jaktolyckor.

– Antingen att vapnet hanteras olämpligt eller att en människa förväxlas med ett djur. Det ligger hos människan helt enkelt, säger forskaren Mensura Junuzovic.

Hon har granskat alla de 48 dödliga jaktolyckor som inträffade under åren 1983–2008. I de allra flesta fallen var de som dödades själva jägare.

Ungefär hälften av de dödliga olyckorna skedde i samband med älgjakt och då var den vanligaste orsaken att en människa misstagits för ett djur.