Test med digitala nationella prov i länet

Textstorlek:

Av hundra utvalda skolor i Sverige som ska vara med och testa digitaliserade nationella prov är sex stycken från Sörmland.

År 2022 ska alla nationella prov vara digitala. Bland testskolorna stämmer man av den digitala kompetensen och ser över de teknikska lösningana. Allt eftersom kommer de gå över till digitala prov.

De sörmländska skolorna som deltar i testet är Hällberga skola, Kyrkskolan i Västerljung, Järvenskolan Tallås i Katrineholm, Europaskolan i Strängnäs, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och Elteknikbranschens gymnasium i Nyköping. Även någon utbildning inom vuxenutbildningen i Flens kommun kommer att vara med.