Förtvivlan över svag älgstam

Textstorlek:

– Det ser inte bra ut, stammen har halverats på tio år, säger Eric Ringaby på Älgflyg AB.
Han har scannat av delar av Sörmland med helikopter för att inventera älgstammen åt fyra olika skötselområden.

– Det är överlag dåligt med kalv, de är få och små. Däremot är det mycket dov- och kronhjort. Det finns ingen mat för älg. Mycket gran, lite tall och knappt något blåbärsris.

De fyra områden som Älgflyg och Eric Ringaby inventerat på älg är runt Strängnäs, Björnlunda och från Järna ner mot Vagnhärad.

– Det område vi tittat på har mellan fem och sju älgar på 1 000 hektar, för tio år sedan var det tio till tolv, kanske till och med 15 älgar på en lika stor yta, säger Eric Ringaby.

Han ska träffa jägarna från älgskötselområdena och gå igenom rappporterna, men redan nu har de fått se resultatet.

– Förtvivlan, det är vad jag känner, säger Johan Kjellin i Mariefred efter att tittat på rapporten för den totalinventering som gjorts för Gripsholm norra.

Ett älgskötselområde på 15 000 hektar som har haft uppehåll med älgjakten i fem år.

Johan Kjelllin säger att det 20-tal jaktlag som finns utspridda över området har varit rörande överens om att försöka få till en bättre älgstam.

– Under de här fem åren har älgarna ökat med 1,2 på 1 000 hektar. Från 4,9 älgar på 1 000 hektar till 5,8. Det är något generalfel på vår älgstam, säger Johan Kjellin.

I ett ungefär lika stort område i NV Gåsinge ställdes älgjakten in i förtid efter att jägarna hittat en del självdöda älgar.

– De dog utan att vi behövde skjuta dem, säger Tomas Kjellberg, jägare i Björnlunda

I det området såg Älgflyg ännu färre älgar, 3,7 på 1 000 hektar och de stod inte på marker som borde hysa älg.

– Ett onormalt beteende, säger Tomas Kjellberg.

Han säger att det finns många teorier om varför älgstammen är så försvagad, men egentligen vet de inte.

– SVA analyserade en utmärglad älg som vi avlivade. Den hade ingen sjukdom men var väldigt angripen av älglusflugan. Det kliar så de blir galna, det är väldigt stressande för djuren.

Eftersom älgjakten pågår till sista februari vet inte Anders Nilsson på Svenska Jägareförbundet Sörmland hur det ser ut över hela länet.

– Det ser ut att variera, på vissa områden är det skapligt, på andra är det riktigt dåligt.

Ett område som har gott om välmående älgar är Eskilstuna norra.

– Vi är i ett avgränsat land mellan Mälaren, Kvicksundsvägen, E20 och Sörfjärden om det har betydelse, säger Jan Stighagen utanför Eskilstuna.